Vakantierooster 2019 -2020
Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 dec. t/m 3 jan. 2020
Carnavalsvakantie 24 t/m 28 febr. 2020
2e Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 27 apr. t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli t/m 21 aug. 2020

 

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 dec. t/m 1 jan. 2021
Carnavalsvakantie 15 t/m 19 febr. 2021
2e Paasdag 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 3 t/m 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli t/m 3 sept. 2021

Vakantierooster bij het vaststellen van het vakantierooster gaat de GMR altijd uit van het advies van de provincie. Het Brabants Overleg Vakantie-planning (B.O.V) volgt  hierin doorgaans het advies van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OC&W). Vaak houdt deze echter geen rekening met het samenvallen van carnaval en de voorjaarsvakantie voor de regio Zuid waaronder wij vallen. Daarom kan het advies van de provincie in afwijken af van het landelijk advies wat betreft de: voorjaarsvakantie 

Redenen van het B.O.V om af te wijken
Het advies voor de voorjaarsvakantie voor de regio Zuid valt niet samen met de carnavalsperiode.